Seniorenvereniging KBO-Odiliapeel is een vereniging van en voor inwoners van Odiliapeel en heeft ruim 400 leden.

De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers in Odiliapeel.

Als lid van de KBO ontvangt u (10x per jaar) het Magazine ONS van KBO-Brabant, alsmede daarin de nieuwsbrief | activiteitenlijst van KBO-Odiliapeel.

De wijkcontactpersoon vanuit het bestuur bezorgt deze bij u.

De contributie bedraagt € 20,00 per persoon per kalenderjaar.
In het jaar van aanmelding betaalt een nieuw lid € 5,00 per kwartaal of gedeelte daarvan.
In het jaar van beëindiging van het lidmaatschap is men over het gehele kalenderjaar € 20,00 verschuldigd.

Correspondentieadres: Theo Bruijsten | Boekweitstraat 21 | 5409 BB | Odiliapeel

Bankrekening: NL47RBRB0982642458
E-mail: kbo@odiliapeel.com