Seniorenvereniging KBO-Odiliapeel is een vereniging van en voor inwoners van Odiliapeel en heeft ruim 400 leden. De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers in Odiliapeel.

Activiteiten

Voor onze leden worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Deze ontspannings activiteiten vinden plaats in ‘Terra Victa’.;

– Biljarten
– Kaarten
– Jeu de Boules
– Fietsen
– Gym
– Etc

Belangen

KBO-Odiliapeel maakt zich sterk voor uw belangen richting de gemeente en instanties. Samen zetten we ons in voor actieve deelname van ouderen in de samenleving, voor de bevordering van onderlinge sociale contacten en zelfredzaamheid. We dragen bij aan een plezierig leefklimaat in het dorp. Daarnaast kunt u altijd gebruik maken van de dienstverleningen van onze vrijwillige ouderen adviseurs, belasting invulhulpen en thuisadministrateurs.

Samen met de Senioren belang Uden, KBO-Volkel Zeeland, Reek, Schaijk en PCOB behartigen wij de belangen van al onze senioren in de gemeente Maashorst via de Gezamenlijke Ouderenbonden.

 Doelstelling

De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

* KBO-Odiliapeel is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.
* KBO-Odiliapeel acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden.
* KBO-Odiliapeel wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Odiliapeel.
* KBO-Odiliapeel wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 Doelgroep

KBO afd. Odiliapeel rekent tot haar doelgroep; alle senioren uit Odiliapeel vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. ‘Jonge’ senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.

Al bijna 50 jaar is KBO-Odiliapeel een afdeling van KBO-Brabant. Met meer dan 130.000 leden is KBO-Brabant de grootste vereniging voor senioren in Noord-Brabant. Door ons grote ledenaantal zijn we een serieuze gesprekspartner voor overheden en andere instanties en waar mogelijk werken we samen met andere ouderen organisaties. We zijn ook een interessante doelgroep voor aanbieders van diensten en producten, waardoor we onze leden aantrekkelijke kortingen kunnen bieden.