12 september 2023

Uitbreiding Rolstoel pad

Uitbreiding Rolstoel pad. September 2023

Na in 2021 aanvraag te hebben gedaan bij de gemeente Uden nu Maashorst

is er na 2 jaar de oplevering geweest van het verlengde rolstoel pad,

waardoor er nu meerdere mogelijkheden zijn om door het bos te gaan,

ook van uit schaapsheide kan men het pad op.

Zie ook albums.