3 mei 2022

Nieuwsbrief Mei 2022

Nieuwsbrief Mei 2022

Senioren Expo.
Heel vervelend, maar de Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet
door. Expolaan had toen nog niet voldoende standhouders die zouden
deelnemen.

Bedevaart.
11 mei 14.00 uur bedevaart naar Handel op eigen gelegenheid.

Bewegen voor ouderen.
Elke dinsdagmorgen van 09.00 uur tot 09.45 is er een groep leden van KBO
actief bezig met bewegen voor ouderen . Onder leiding van Hilde Verschuren
wordt ieder op een leuke manier in beweging gezet en men voelt zich na zo’n
training weer helemaal fit. Als je dit wat lijkt loop dan gerust eens binnen het
verplicht je tot niets.

Fiets tocht Den Bosch
woensdag 11 mei
 Vertrek om 9.00 uur bij de kiosk.
 Tussendoor 1 a 2 maal een korte pauze onderweg.
 Aankomst rond 11.30 uur in Den Bosch. Fietsenstalling is in de
parkeergarage met oplaadmogelijkheid. Daarna verblijf in de stad met
mogelijkheid voor de lunch.
 12.30 uur voor degene die dat willen de mogelijkheid om de Middag mis
bij te wonen in de St. Janskathedraal. Deze mis duurt een half uur en in de
meimaand een aanrader.
 13.00 uur rondleiding in de kathedraal door Plebaan Vincent Blom.
 14.00 uur thee/koffiemomentje aan de Parade.
 15.00 uur vertrek naar Odiliapeel via een andere route met wederom
 1 a 2 korte pauze`s.
Rond 17.30 uur hopen we weer terug te zijn.
Men is vrij om een lunchpakket en drinken mee te nemen dit is wel aan te
raden.
Kosten die op deze dag worden gemaakt komen voor ieder persoonlijke
rekening.
De deelnemers splitsen zich op in kleinere groepen (voor veiligheid en overzicht)
en beschikken over een voorrijder welke de route aangeeft.
(Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door en wordt men persoonlijk op de
hoogte gebracht.)
Voor deelname dient men zich voor 8 mei aan te melden bij Jan Verkuijlen tel.
06-23032346 of Willie van Dommelen tel.06-40245309.

Foto speurtocht.
Ingevulde formulieren weer inleveren voor 15 mei bij Peter Claassen
Boekweitstraat 5 en/of Theo Bruijsten Boekweitstraat 21.

Bus reis Floriade
21 juni busreis naar de Foriade, 8.30 uur vertrek waarna in Lage Vuursche koffie
met gebak. Op de Floriade is de lunch voor eigen rekening waarna we om 16.00
uur vertrekken naar Houten alwaar we kunnen genieten van een 3 gangen
diner. Dit alles voor de prijs van € 69.50 p.p. Rolstoelen kunnen mee maar
verwacht wordt dat men zelf mensen vraagt die willen helpen met het duwen
van de rolstoel over de floriade.
Er kunnen ongeveer 50 personen in de bus. Vol is vol, tenzij er nog zoveel
aanmeldingen zijn dat er een tweede bus gevuld kan worden
Opgeven bij Marij Pijnappels 0620856671 of Johanna Vervoort 0629537520
voor

Happen en Trappen.
Happen en trappen vindt plaats op 3 juli.

Afscheid Bestuursleden
Beste leden van KBO Odiliapeel
Op de ledenvergadering van 19 april jl. heb ik afscheid genomen als bestuurder
van KBO Odiliapeel. De eerste zeven – en half jaar als bestuurslid en de laatste
anderhalf jaar als voorzitter. Samen met mijn enthousiaste medebestuurders
hebben we de KBO zien uitgroeien naar een actieve seniorenorganisatie
waarbij het gezellig ontmoeten en belangenbehartiging belangrijke
kernwaarden zijn. Met ruim 400 leden veruit de grootste vereniging in ons
dorp. Daar zijn we samen met jullie trots op.
Onder het motto “ De jongeren helpen de ouderen” kon ik mijzelf nuttig maken
voor het maatschappelijk belang in onze samenleving.
Wanneer ouderen langer zelfstandig kunnen en of moeten wonen, is het een
uitdaging het hun zo aangenaam mogelijk te maken. Een KBO kan daar een
belangrijke rol in vervullen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik daar een steentje
aan heb mogen bijdragen.
En met actieve en enthousiaste leden was het een periode waarin ik met
plezier gewerkt heb. Leden van KBO Odiliapeel hartelijk dank daarvoor.
Met een gerust hart draag ik het stokje over aan het vernieuwde bestuur.
Als lid blijf ik in beeld en als het nodig is ben ik bereid tot het verrichten van
hand – en spandiensten. KBO Odiliapeel het ga je goed!
Met vriendelijke groet,

Rinus Rankenberg.

Beste KBO-lid ,
Na een periode van 9 jaar is er een eind gekomen aan mijn tijd als secretaris
van KBO-Odiliapeel. Het was een mooie tijd waarnaar ik met plezier op
terugkijk. Ik heb het geluk gehad om met een bestuur te mogen samen werken
dat zeer actief en ondernemend was , we hebben met z’n allen veel
georganiseerd. Graag wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen dat ze in
mij hebben gehad . Uiteraard wil ik ook het bestuur danken voor de bijzonder
fijne samenwerking die ik met ze heb gehad en veel succes toewensen in de
toekomst. Uiteraard blijf ik wel als vrijwilliger beschikbaar voor de KBO en zal
graag helpen waar dat nodig is.
Peter Claassen.