6 april 2022

Nieuwsbrief April 2022

 

 Nieuwsbrief April 2022

Algemene ledenvergadering .

Op dinsdag 19 april houden wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering is er ook weer een bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar is Marijke Pijnappels. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Rinus Rankenberg en Peter Claassen. Door het bestuur wordt Hein van Dijk voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het secretariaat. Na de pauze komen Adriaan en Hennie Claassen een presentatie geven van het boek dat zij geschreven hebben ter ere van het 100 jarig bestaan van Odiliapeel.

In de bijlages vindt u de notulen van de vorige alg. ledenvergadering met de agenda.

Fotospeurtocht.

Vorig jaar hebben we een fotospeurtocht in elkaar gezet en we hebben hier zoveel leuke reacties op ontvangen dat we besloten hebben om ook dit jaar weer door de Peel te lopen met de camera in de aanslag. We hebben weer een mooie wandeltocht uitgezet die binnen de kom van de Peel loopt en je je ogen goed de kost moet geven . Op die manier ontdek je ook hoe mooi de Peel is. Je kunt de routebeschrijving met de foto’s ophalen bij Peter Claassen Boekweitstraat 5 onder de carport. We sturen hem ook nog via de mail zodat ieder die dit wil  hem zelf uit kan printen. Je kunt de ingevulde formulieren weer inleveren voor 15 mei bij Peter Claassen en/of Theo Bruijsten Boekweitstraat 21.

Voor de winnaar ligt er een OVO-bon klaar.

Bloemschikken

Op dinsdag 12 april is het weer bloemschikken. We gaan dit doen in de ontmoetingsruimte van het Peelhonk  s’middags van 14.00 uur tot ong. 16.30 en s’avonds van 19.00 uur tot ong. 21.30uur . Je kunt je hiervoor nog opgeven bij Mariet Heeren 0612763539.

Bedevaart naar Handel.

De jaarlijkse bedevaart naar Handel zal plaatsvinden op woensdag 11 Mei met om 14.00 een H.Mis met aansluitend Plechtig Lof. Deelnemers hieraan worden geacht om  met eigen vervoer te gaan.

Lentewandeling.

Ook dit jaar willen we weer een mooie lentewandeling gaan maken op 24 april om 09.30 uur.. Dit keer willen we wandelen langs het oude spoorlijntje in de omgeving van de Steltenberg . Onder leiding van een gids , die ons alles verteld  over de historie van het oude lijntje en ook over de bloemen en planten en diversiteit aan vogels die in dit natuurgebied leven en  groeien.  We kunnen gezamenlijk om 09.00uur vertrekken vanaf de kiosk. Mensen die met de auto komen graag om 09.30 aanwezig zijn. Na afloop is er koffie /thee met iets lekkers in de Steltenberg.

“Onsje “

Bij de vorige uitgave van de “ONS “ zat er een klein formaat  “ONSJE” bijgevoegd .  Het is best de moeite waard om hier eens in te kijken want er staat  veel informatie in wat KBO-Brabant voor u kan betekenen. Van juridische ondersteuning , thuisadministratie , ontmoeten , notariële vragen en diverse andere ledenvoordelen. Gooi dit boekje niet meteen weg het kan u nog eens van pas komen.

Koersbal  Jeu de boules.

Op 26 april is het weer de laatste keer koersbal van het seizoen . Vanaf 3 mei gaan we weer Jeu de boulen in de tuin van Odiliahof.

 Fietsen.

Onze fietswerkgroep is weer bij elkaar geweest en heeft alweer enkele datums voor de zomer vastgezet. Het mountainbiken is op vrijdag 1 april voor de laatste keer. Het happen en trappen is gepland op zondag 3 juli aanvang 10.30 uur . Noteer deze datum vast in uw agenda , dit wordt beslist weer een mooie fietsdag . Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief van juni. De woensdagmiddag fietsgroep fietst het hele jaar rond . Ze vertrekken altijd om 13.00 uur bij de kiosk en fietsen dan  30-35 km. met een snelheid van ongeveer 15 km/uur. De donderdagavondgroep gaat weer op 7 april van start. Zij fietsen een afstand van 20-35 km. met een snelheid van 17 km./uur. Op Zaterdag 10 september rijden we met de fietsen op de auto naar een nader te bepalen startlocatie van waaruit we een afstand van ongeveer 50 km. gaan fietsen  , uiteraard met enkele rustpauzes. Ook hebben enkele fietsers het idee geopperd om een fietsdagtocht naar den Bosch te houden. Wanneer hier liefhebbers voor zijn geef dit dan door aan Jan Verkuilen of Willie van Dommelen.

Nieuwe fietsers zijn van harte welkom. Ook kan de fietswerkgroep nog versterking gebruiken van enkele nieuwe leden.