6 maart 2022

Nieuwsbrief Maart 2022

Nieuwsbrief Maart 2022

Op 19 April om 13.30 uur is er weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering is er ook weer een bestuursverkiezing. Rinus Rankenberg en Peter Claassen zijn dit jaar  statutair aftredend en niet herkiesbaar. Leden die zich kandidaat willen stellen als nieuw bestuurslid kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het secretariaat : secretariaat.kbo@ziggo.nl  of telefonisch bij Peter Claassen 0611929423

U ontvangt in maart de uitnodiging met agenda voor de vergadering en tevens de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

Excursie.

Op vrijdag 18 maart willen we een excursie organiseren bij het moderne geautomatiseerde melkveebedrijf van de fam . Heeren aan de Ganzenweg. We willen om 14.00 uur bij elkaar komen aan de Ganzenweg waarna we een interessante rondleiding krijgen door het hele bedrijf. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 

Kbo-creatief.

Op 5 en 29 maart en 5  april geven Riet van Lankveld en Marian Siroen weer de cursus tekenen / schilderen in het bovenzaaltje van het Peelhonk. Kom gerust eens vrijblijvend kijken misschien is het wel iets voor je als je graag creatief bezig bent .

Bewegen voor ouderen.

Elke dinsdagmorgen van 09.00 uur tot 09.45 is er een groep leden van KBO actief bezig met bewegen voor ouderen . Onder leiding van Hilde Verschuren  wordt ieder op een leuke manier in beweging gezet en men voelt zich na zo’n training weer helemaal fit. Als je dit wat lijkt loop dan gerust eens binnen het verplicht je tot niets.

Belastingformulier invullen.

De meesten van ons hebben inmiddels een bericht ontvangen van de belastingdienst voor het invullen van de jaarlijkse inkomstenbelasting. Mocht u er zelf niet uit komen en heeft u hier hulp bij nodig dan kan Theo Vullers u er wellicht mee helpen. . Theo is te bereiken onder nummer 272944.

Contributie.

In maart wordt er weer de jaarlijkse contributie van uw rekening af gehouden bij de leden die automatische incasso hebben. Heeft u dat niet dan kunt u de contributie overmaken op rekening NL47RBRB0982642458. Ook dit jaar is de contributie 20 Euro. Leden die nog geen automatische incasso hebben en er ook toe willen overgaan kunnen dit doorgeven aan het secretariaat bij  Peter Claassen 0611929423 .  

Bloemschikken.

Op 12 april willen we weer een avond gaan bloemschikken in de ontmoetingsruimte van het Peelhonk. Aanvang is 19.00 uur . We willen graag weten wie er mee wil doen in verband met het bestellen van materiaal , bij te veel deelnemers kunnen we ook nog uitwijken naar de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur. Je kunt je opgeven bij Mariet Heeren 06 12763539. De kosten zullen om en nabij 22.50€ bedragen.