12 december 2021

Nieuwsbrief December

Beste leden van KBO Odiliapeel,

Het jaar 2021 hadden we ons anders voorgesteld. Vorig jaar waren we in de ban van COVID- 19. Met de vaccinaties in het vooruitzicht begin van dit jaar, hadden we de hoop het virus de kop in te drukken. Niets is minder waar, het heerst weer volop. Gevaccineerden die toch nog besmet raken zijn vaak minder ziek . Ook het aantal sterfgevallen is beduidend minder. De overheid worstelt met maatregelen om de samenleving draaiende te houden. Dit valt niet mee wanneer standpunten verschillen, en de mensen corona moe worden. Wat we nu zien is dat de zorg overspoeld wordt door niet gevaccineerden waarvan een grote groep vertrouwd op het eigen immuunsysteem. Maar gezamenlijk zullen we het virus moeten bestrijden.  De vereniging kon in de loop van de zomer weer langzaam activiteiten opstarten. Vaak buitenactiviteiten en met inachtneming van regels, later kwam er meer vrijheid. Frustrerend is het voor de leden en het bestuur dat sinds enkele weken alles weer stil ligt. Terugblikkend hebben we toch een aantal in het oog springende activiteiten weten te organiseren. Denk daarbij aan de fotowandelroute, het fietsen op afstand,  de najaarsbusreis naar Fort Pannerden en de algemene ledenvergadering met een presentatie van de wensambulance.  Om het lidmaatschap van de KBO in deze tijd wat gestalte te geven hebben de leden enkele attenties ontvangen welke zeer gewaardeerd werden. Het bestuur heeft deelgenomen aan de woon-zorg visie van de gemeente Maashorst i.o. en een onderhoud gehad met de wethouder van de gemeente Uden voor het realiseren van woningen voor senioren in ons dorp. Van leden ontvangen wij signalen dat hier een grote behoefte aan is . Tevens bevordert dit de doorstoom voor jongere woningzoekenden. De lokale Senioren Verenigingen in de gemeente Uden en Landerd hebben in aanloop naar de verkiezingen een verkiezingsmanifestatie georganiseerd met de thema`s wonen en zorg. Tijdens deze bijeenkomst hebben bijna alle partijen toegezegd dat vooraf aan de te vormen coalitie de seniorenorganisaties inzage krijgen ter beoordeling van het opgestelde akkoord rond bovengenoemde thema`s. Verder bent U allen in de gelegenheid gesteld om het burgerinitiatief te ondertekenen, welke binnenkort aan de partijen wordt aangeboden. Naast het bestuur zijn er binnen onze vereniging tal van vrijwilligers actief die er mede voor zorgen dat de KBO een frisse, bloeiende en ondernemende organisatie in Odiliapeel is. Hartelijk dank daarvoor. Met de huidige coronamaatregelen en de feestdagen voor de deur is het belangrijk dat we aandacht voor elkaar blijven houden. Houd contact met buren, vrienden en  kennissen. Blijf lachen, blijf positiviteit uitstralen en blijf optimistisch . Schakel filters in om het negatieve nieuws te omzeilen. Kerstmis is het teken van licht en vrede. Heb vertrouwen, uiteindelijk komt het goed.

Het bestuur van KBO Odiliapeel wenst U en uw naasten fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond en goed 2022.

Namens het bestuur van KBO Odiliapeel,

Rinus Rankenberg.

Coronaperikelen.

Helaas hebben wij door de aangescherpte overheidsmaatregelen alle activiteiten die we in december en januari gepland hadden op moeten schuiven naar een nader te bepalen datum . Het is nu eenmaal niet anders , gezond zijn en vooral gezond blijven staat voorop. Daarom deze maand ook geen activiteitenlijst.

Bewegen voor ouderen.

In Terra Victa wordt al geruime tijd gesport door ouderen onder leiding van Maaike Blokhuis. Onlangs heeft de Gemeente Uden te kennen gegeven dat men per 1 januari 2022 stopt met het subsidiëren van dit gebeuren omdat dit niet past in het beleid van de nieuw  gevormde Gemeente Maashorst. Men heeft nu via “Guus Beweegt “  het verzoek bij KBO neergelegd om deze activiteit voort te zetten . Wij hoefden hier niet lang over na te denken want wij vinden dat bewegen heel gezond is voor zowel lichaam als geest. Na overleg  in het bestuur en met de huidige groep deelnemers is besloten om dit nagenoeg ongewijzigd door te laten gaan . Op dinsdagmorgen van 09.00 tot 09.45 uur kan men blijven sporten en bewegen . Na afloop is het altijd gezellig koffie/thee drinken in de kantine om even bij te buurten. De kosten hier aan verbonden zijn 10 € per maand het hele jaar door. Deze kunnen vooraf voldaan worden via automatische incasso . Wij gaan uit van 40 lessen per jaar. Voorwaarde is wel dat men lid is van KBO-Odiliapeel. Denk je nu bij jezelf dat is ook wat voor mij als je vindt dat je te weinig beweegt doe dan ook mee op de dinsdagmorgen. Natuurlijk kan je ook een keer meetrainen om te zien of het iets voor je is. Dus heb je interesse geef je dan even op bij Peter Claassen (273839)