21 maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021.

Coronaperikelen.

We hebben helaas nog steeds te maken met het Coronavirus en zijn nog steeds erg beperkt door de maatregelen die ons zijn opgelegd door de overheid. Hierdoor is het voor ons onmogelijk om in maart onze jaarlijkse ledenvergadering te houden en wij verwachten dit ook niet te kunnen doen voor oktober.

Belasting invullen.

Het is weer maart en de meesten van ons hebben weer het verzoek gekregen om hun belastingaangifte te doen. Mocht u problemen hebben met het invullen van deze opgaven of komt u er helemaal niet uit dan kan Theo Vullers u hier wellicht bij helpen. Hij is zeer deskundig op dit gebied en heeft er ruime ervaring in opgedaan. Theo is te bereiken onder nummer 272944.

VGZ

Wanneer u de ziektekostenverzekering afgesloten hebt bij VGZ is het mogelijk om korting te krijgen op de premie als u lid bent van KBO.  Ook krijgt u de jaarlijkse KBO- contributie van VGZ terug. U heeft hiervoor uw lidmaatschapsnummer dat op uw ledenpasje staat nodig. Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt dit formulier op www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/. Na invulling ontvangt u van KBO een bewijs van lidmaatschap Dit bewijs kunt u vervolgens bij  VGZ als declaratie indienen.

Vrijwilligersoproep

Om onze contributie zo laag mogelijk te houden halen vrijwilligers van KBO maandelijks in de gemeente Uden oud papier op. Om de druk op deze vrijwilligers niet te groot te maken zijn wij nog op zoek naar mensen die een keer in de maand zich beschikbaar stellen om mee oud papier op te halen . Heb je interesse hierin geef je dan op bij Theo Bruijsten tel. 273194.

Fotospeurtocht.

Nu de dagen weer gaan lengen en de lente weer in zicht is hebben wij gedacht om voor onze leden een mooie fotospeurtocht uit te zetten. Op de achterzijde vindt u de wandelroute die u kunt maken door ons mooie dorp en aan de hand van foto’s moet u  de adressen opschrijven die bij de foto’s horen. De foto-opdrachten kunt u coronaproof ophalen bij  Peter Claassen. Deze staan in een krat onder de carport. U kunt ze weer inleveren bij Rinus Rankenberg , Theo Bruijsten en Peter Claassen. Voor die de meeste goede antwoorden heeft  ligt er een mooie prijs klaar. Inleveren kan tot 1 mei.

Motorrijden

Misschien zijn er weer liefhebbers die af en toe weer een tochtje op de motor willen maken. Voor meer informatie kun je terecht bij Theo Bruijsten tel.273194.of mail naar: theobruijsten@hetnet.nl