27 december 2020

Woordje van de voorzitter

Beste Leden van KBO Odiliapeel,

 

2020 is een jaar wat we niet zullen vergeten. Door het coronavirus is ons hele leven zowel privé als gemeenschappelijk veranderd. De gehele samenleving is ontwricht. De hoop is gevestigd op een vaccin zodat we weer wat vrijer kunnen bewegen. Door de maatregelen was onze vereniging genoodzaakt alle activiteiten stil te leggen. Dit alles ten koste van de nodige ontspanning en ontmoeting waar de leden nu minder aan toe komen.  Afgelopen jaar zijn ook leden van onze vereniging getroffen door corona, enkele ernstig ziek en sommigen zijn overleden aan het virus. Voor de nabestaanden is de pijn en het verdriet groot, het gemis blijft. In onze gedachten zijn wij bij hen evenals bij degene die ons dit jaar ontvallen zijn.       Het bestuur vind het bijzonder vervelend aan de zijlijn te staan en weinig te kunnen organiseren. Tijdens de eerste golf zijn onze oudere leden regelmatig gebeld door de bestuursleden en middels een praatje of opbeurend woordje werd er aandacht aan hun geschonken. Verder hebben alle leden op gezette tijden een attentie ontvangen in de vorm van: een doosje aardbeien van kwekerij Heeren, een aardappelpakket van PeKa Kroef, een chocoladeletter en een kerstbrood van onze plaatselijke COOP. Uit reacties bleek dat de leden dit bijzonder waardeerden. Tot tweemaal toe heeft KBO Odiliapeel gepoogd de algemene ledenvergadering te houden, telkens werd dit onmogelijk door de maatregelen rond het coronavirus. Uiteindelijk heeft het bestuur de leden voorzien van de notulen van de vorige ledenvergadering, het financieel jaaroverzicht 2019 en het verzoek om met acclamatie (nieuwe) bestuursleden te benoemen. De meerderheid van de leden hebben hiermee ingestemd wat inhoud dat formeel de jaarvergadering gehouden is. Het bestuur bedankt de leden dat zij begrip hebben  getoond voor deze uitzonderlijke situatie.      Kerstmis is feest van licht en vrede wat ons hoop brengt voor het nieuwe jaar. Dit jaar zal het nog nadrukkelijker een feest zijn wat in kleinere kring gevierd wordt. Laten we dan zeker degene die het alleen moeten vieren niet vergeten en hun er op een of andere manier bij betrekken. Samen steunen we elkaar en kijken met een positieve blik uit naar het nieuwe jaar. Het bestuur van KBO Odiliapeel wenst alle leden en hun naaste familie hele fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een voorspoedig 2021. Ook bedanken we alle vrijwilligers die naast het bestuur er mede voor zorgen dat KBO Odiliapeel een actieve en betrokken vereniging is in de samenleving van ons mooie dorp.

Dat 2021 een vitaal jaar mag worden.

 

Namens het bestuur van KBO Odiliapeel,

Rinus Rankenberg.