27 december 2020

Nieuwsbrief December 2020

Nieuwsbrief December 2020.

Beste KBO-leden,

Doordat wij niet de mogelijkheid hebben gehad om een algemene ledenvergadering te houden hebben we in oktober besloten om de bestuursverkiezing digitaal te houden. Aftredend en niet herkiesbaar waren Fons Braks en Jan van Driel, aftredend en herkiesbaar waren Marij Pijnappels en Mariet Heeren en het bestuur heeft Theo Bruijsten en Riet van de Heuvel voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Tevens heeft binnen het bestuur Rinus Rankenberg de functie van voorzitter op zich genomen.

Op al deze mutaties zijn geen tegenstemmen binnen gekomen zodat het bestuur er nu als volgt uitziet:

Voorzitter :              Rinus Rankenberg

Secretaris :               Peter Claassen

Penningmeester:    Johanna Vervoort

Bestuurslid :            Mariet Heeren

Bestuurslid :            Marij Pijnappels

Bestuurslid :            Riet van de Heuvel

Bestuurslid :            Theo Bruijsten.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat we zo snel de aftredende bestuursleden hebben kunnen vervangen en wensen Riet en Theo veel plezier met het uitvoeren van hun nieuwe functie. Verderop in deze nieuwsbrief stellen Riet en Theo zich aan u voor.

Ook vindt u een woord van afscheid van onze ex-voorzitter Fons Braks en van Jan van Driel. Beiden zijn 10 jaar bestuurslid geweest waarvoor wij hen zeer erkentelijk en bijzonder dankbaar zijn.

  

Sociaal domein.

Sinds de oprichting van het sociaal domein in de gemeente Uden is KBO-Odiliapeel hierin vertegenwoordigd geweest door Theo Vullers . Theo heeft aangegeven hiermee gestopt te zijn. Toch zouden wij graag zien dat KBO-Odiliapeel hier vertegenwoordigd is . Wij zouden dan ook willen vragen aan onze leden , wanneer je denkt dat deze functie iets voor je is , je even contact opneemt met het secretariaat voor meer informatie.

Adreswijzigingen.

Het komt wel eens voor dat mensen verhuizen naar een andere plaats of verzorgingshuis. Helaas vergeet men dan vaak het nieuwe adres door te geven aan het secretariaat zodat wij bij het aanbieden van een attentie , de ONS of de nieuwsbrief deze niet op de juiste plaats af kunnen geven . Daarom een vriendelijk verzoek om bij een verhuizing het nieuwe adres aan het secretariaat door te geven.