27 december 2020

Afscheidswoord Fons Braks

Een korte terugblik van de aftredende voorzitter Fons Braks    December 2020

 

Wel erg vreemde en tevens een aparte en bijzondere manier om afscheid te nemen als voorzitter van de K B O maar helaas in deze verschrikkelijke en voor vele van onze leden verdrietige corona tijd kan het nu even niet anders. Ik hoop met jullie in de eerste de beste ledenvergadering wanneer we weer bij elkaar mogen komen dit nog een keer in levende lijve over te kunnen doen.

Ik ben in 2012 lid geworden en meteen in het bestuur gekomen tegelijk met Thea van der Heijden en Petra Hurkmans we werden alle drie unaniem gekozen er waren toen 52 leden op de leden vergadering.

Het eerst jaar was Toon van Berlo nog VZ en Gerard ter Meer nog Sec maar beiden waren regelmatig en vaak afwezig door ziekte Bert Huijben moest aftreden ivm zijn termijn in het bestuur Mien Denissen  en Jan van Driel bleven van uit het vorige bestuur over.

Er was heel veel werk aan de winkel de KBO was een vereniging waar het er overwegend rustig aan toe ging vooral biljarten en kaarten jeu du boele zo ongeveer dat was het maar dat moest gaan veranderen vonden wij.

Wel hadden we het geluk dat wij verder konden gaan bouwen op het feit dat de KBO er natuurlijk  was en ook met een goed bestuur en voor toen al een redelijk aantal leden al waren die overigens wel meestal ouder dan 65 jaar waren maar we hadden een goeie fundering om hier op verder uit te bouwen.

In maart 2013 in de ALV werd ik VZ met 2 nieuwe bestuursleden Rinus Rankenberg en Peter Claassen verder in het bestuur zaten toen Mien  Jan  Thea en Petra.

We schaften de najaarsvergadering  af wij vonden dat het geen zin had om een half jaar later weer ongeveer het zelfde te gaan staan te vertellen vrijwel iedereen in de ALV ging hier mee akkoord. We hadden heel veel werk te doen en konden onze tijd beter aan nieuw op te zetten activiteiten besteden.

We kunnen wel stellen toen de grote verandering is begonnen met allemaal frisse en redelijk jonge mensen binnen het bestuur van de KBO met ook een goeie mix tussen vrouwen en mannen er de eerste jaren en zeker ook daarna  verrekte hard is gewerkt door iedereen met een resultaat dat er mag zijn de dag van vandaag.

Een vrijwel totaal nieuw en ander beleid met een open structuur binnen het bestuur en de leden en mede naar de bewoners van Odiliapeel heel veel nieuwe en nuttige activiteiten die we hebben kunnen opzetten door een goeie en uitgebreide enquête te houden onder de leden en daar naar te luisteren dat resulteerde weer in een enorme toe name van nieuwe leden op dit moment zelfs 434 leden waar van de jongste 50 jaar en de oudste 99 jaar is. De teller heeft zelfs op 446 gestaan maar door met name corona hebben we dit voortreffelijke aantal niet vast kunnen houden.

Ondertussen hebben we ook nog het 50 jaar bestaan op een bijzondere en passende wijze gevierd verdeeld over een aantal dagen met de bussen naar het vliegveld een sport middag op de smelen een H mis en aansluitend een receptie en een uitgebreide feest avond met diner voor iedereen en een optreden van het kwartjesvolk een prachtig jaar met een zeer hoge opkomst van de leden dat was heel mooi. Toen we in de archieven doken zagen we in de stukken van de oprichting dat mijn vader Doris Braks in 1966 de eerst voorzitter was van de bond van ouderen in  Odiliapeel dat was een mooie bijkomende verrassing me.

Denk maar eens na wat we aan prachtige activiteiten hebben gehad en waar zijn we al niet geweest en de vele excursies en een grote diversiteit aan activiteiten het fietsen zelfs naar Kevelaer  happen en trappen en op andere plaatsen vergaderen dan kom je nog eens op plaatsen waar je anders nooit zou komen dit verruimt zeker ieder zijn blik. Ook het oprichten binnen het bestuur van de K B O van Zorg en Welzijn van af 2014 heeft enorm veel vergader tijd en ook veel stroperige ergernis tav de Gemeente gekost. Maar kijk nu maar eens  wat Z & W voor de ouderen uit Odiliapeel ten hedendagen betekend en een prachtige goed draaiende club met een fantastisch bestuur en vele vrijwilligers.

Het vernieuwde bestuur heeft een enorme prestatie geleverd de laatste 8 jaren met een overweldigend resultaat zowel in activiteiten het leden aantal de financiën ook dik op orde  en niet onbelangrijk de K B O staat als een huis in Odiliapeel en zeker ook in de gemeente Uden maar ook in Brabant staan we bekend als een zeer enthousiaste vereniging.

Bedanken wil ik vooraf alle leden dat jullie lid zijn en geworden en lid zijn gebleven en het vertrouwen in ons hebt gesteld zo op de manier van met dat bestuur zien we het wel zitten om lid te worden en om lid te blijven. Veel dank ook aan mijn mede bestuursleden en hun buddy’s Mariet  Johanna  Marij  Rinus Peter  Jan  en een welkom en veel succes aan de nieuwe bestuursleden Riet en Theo dank je wel dat ook jullie voor deze vereniging willen gaan inzetten.

Het nieuwe bestuur en de kersverse nieuwe voorzitter en KEI van de Peel  Rinus Rakenberg heel veel succes en laat van je horen sla op de trom .

We kunnen met trots deze periode afsluiten en zijn in Odiliapeel ver uit de grootste en de skonste en de beste en gezondste vereniging van de Peel en daar zijn jullie lid van geweldig toch.

Een wens voor de K B O  Odiliapeel blijft voor mij nog steeds overeind dat we kunnen gaan beschikken over een eigen K B O  Home in Odiliapeel dat kan in de toekomst wel eens hard nodig zijn om als K B O binnen Odiliapeel te blijven kunnen overleven. Hier zal ik me hoe dan ook voor blijven inzetten.

Toen ik VZ werd heb ik jullie gezegd ik doe het niet voor het geld want dat heb ik genoeg en ik doe het ook niet voor een lintje want ook dat heb ik al ik doe het voor Odiliapeel hartelijk bedankt allemaal dat ik dat voor jullie heb mogen doen het ga jullie goed en boven al blijf gezond.

Voor iedereen en jullie dierbaren een zalig kerstmis en een gezond en voorspoedig nieuwjaar zonder corona graag.

Tot ziens allemaal.

 

De groeten en houwdoe     Fons Braks